De autowereld is veranderd. Tijd voor een nieuwe strategie met de bijbehorende nieuwe management structuur, gewenste bedrijfscultuur en passend gedrag. We definieerden de nieuwe strategie op basis van de visie van de directeur. Door uitgebreide intervisie met alle stakeholders (intern en extern, hoog en laag) ontstond een gedeelde en gedragen visie op de gewenste cultuur, gedrag en noodzakelijke prioriteiten. Dit vertaalden we naar een HRM-instrument dat door de hele organisatie werden omarmd. En naar concreet gedrag waardoor de organisatie liet zien dat het ‘menens’ was. De directeur en het MT worden begeleid in de transformatie naar de nieuwe cultuur, zodat zij als voorbeeld kunnen dienen.

“Amos snapt hoe de hazen lopen in de corporate wereld. Maar hij is zelf beslist geen corporate overlever, geen corporate tijger. Hij heeft een enorme antenne voor de meta-communicatie, voor wat er eigenlijk echt gebeurt in een bedrijf. Ik ervaar hem als een zeer integer mens, bij wie je open en kwetsbaar durft te zijn. Wil je serieus werk maken van verandering, dan beveel ik Amos van harte aan!”

– Ted van Dam, Algemeen directeur BV Nimag, importeur Suzuki.

“Amos denkt in oplossingen, pakt de ruimte. Zet een denkproces in gang, maar legt geen dwingende visie op. Hij zoekt naar verbinding, tussen mensen en het doel van de organisatie, zorgt dat de hele groep gaat denken. (…). Hij kan altijd een helder voorbeeld geven, een metafoor die iedereen snapt. Daarmee komt het heel dichtbij en wordt het logisch. Hij stelt zichzelf niet voorop, maar kan wel degelijk aanwezig zijn om de boel op scherp te zetten.”

– Wilma Glebbeek manager HRM BV Nimag