“We kunnen het zelf beter.” Dat was de overtuiging van de 4 partners. Allemaal afkomstig uit de top van de design en reclame wereld. RONIN Amsterdam was geboren. Een digital designbureau dat onstuimig groeit. Grote klanten als Heineken, Nike, Tele2 en Thuisbezorgd. Drie keer zo groot geworden in een jaar. Verhuizen, managen van de groei en ondertussen het beste werk in NL willen maken. Dat vereist niet alleen grote inhoudelijke kwaliteiten, maar ook het houden van overzicht, managen van keuzes, kritisch kijken naar de organisatie en de mensen. Ik functioneer daarbij als een extern geweten. Op regelmatige basis zit ik als een non-executive bij het MT en breng daar rust, ervaring, overzicht en vraag – kritisch – door op alle gebieden die nodig zijn.

“Amos draait nergens omheen. Hij benoemt de olifant in de kamer. Of nog beter, zorgt dat wij hem benoemen. Vraagt door, neemt niets zomaar voor waarheid aan en heeft niet meteen een mening. Zit als buitenstaander toch in de groep. Is spiegel om strategie en bedrijfskeuzes mee te bespreken.  Kan bij meerdere kapiteins op een schip veel rust brengen en onderlinge issues voorkomen.”

– Leon Snelleman – Business partner 

“Als ondernemer is twijfelen heel normaal en niet alles is even makkelijk. Amos functioneert als een soort CEO. Maar dan een zonder eigen emotie, agenda of macht. Maar met veel ervaring. Hij wil je echt helpen, beter maken, je goed kennen en je beweegredenen begrijpen. Zowel persoonlijk als zakelijk. Een business runnen, zeker op langere termijn, is het vinden van balans en in stand houden van energie. Als het goed gaat, maar juist ook als het eens wat minder gaat. Ook tussen de partners onderling. Zijn betrokkenheid helpt onze samenwerking gesmeerder te maken.”

– Keith Kornson  – Creative partner