HealthTech entrepreneur in gezonde maar spannende groeifase.

Een technologische hoogvlieger in de Healthtech die zelfs door Apple’s Tim Cook wordt opgemerkt. Bouwde in korte tijd een netwerkorganisatie met 12 nationaliteiten die remote vanuit 9 landen werken. Hoe blijf je focused om ze leiding, inspiratie en betrokkenheid te geven om de beste te blijven in deze spannende scale-up fase? Waarbij je permanent moet blijven innoveren en investeren om de ontwikkelingen van mogelijk kapitaalkrachtige(re) concurrenten voor te blijven. Ik ondersteun als vertrouwensman en virtuele non-exec de ondernemer om in deze veelheid van issues en invloeden meer prioriteit, helderheid in keuzes en daarmee leiderschap te laten zien.

Als Single Founder zocht ik een ervaren sparringpartner. Amos heeft het geduld, de ervaring en de oprechte interesse om echt tot de essentie van een issue door te dringen en pas daarna (als dat nog nodig is) te adviseren. Wij werken samen aan een veelheid van issues. Van praktische zaken als beter onderhandelen en people management tot aan aan het doorbreken van ‘belemmerende patronen’. Hij wil je uitdagingen, problemen en jezelf écht leren kennen en daardoor passen de uitkomsten ook veel beter. Ik wordt er beter van als leider en als ondernemer. Hij reist met me mee, en dat voelt vertrouwd”.

– Yosef Safi Harb – oprichter/CEO Happitech  


Marktleider in natuurstenen vloeren en gevel onderhoud

Ondersteuning van een serial entrepeneur en zijn team. Een van zijn bedrijven wordt vanuit het niets binnen een paar jaar de grootste speler van de Benelux op het gebied van onderhoud en renovatie van natuurstenen vloeren en gevels. Met een indrukwekkende lijst A-klanten zoals het Koninklijk Paleis, Het InterContinental Amstel Hotel en het hoofdkantoor van de RABO Bank. Ooit verkocht aan private equity partij, maar na tegenvallende resultaten het bedrijf teruggekocht. Daarna focus op de voornaamste uitdagingen; nieuwe groei en overname kansen verzilveren in binnen en buitenland. Organisatie en cultuur ondernemender, zelfsturender en kwaliteitsgerichter maken. Mét ontwikkeling van aandacht voor persoonlijke banden. Dit proces ondersteun ik.  Kritische vragen blijven stellen, stimulator en reflectie voor de organisatie en strategie ontwikkeling. Daarnaast praktische feedback op day-to-day issues.

“Met de beperkte tijd die ik als ondernemer heb met verschillende activiteiten, zocht ik iemand die in complexe situaties snel tot de essentie kan komen.  Die vanuit een outside blik disruptief kan denken en spiegelen. En op basis van zijn kennis en ervaring soepel schakelt tussen adviseur mét een mening en coach zónder mening. Hij is toegankelijk als mens en ook mijn team vertrouwt hem. Ik ervaar Amos als een vertrouwensman met wie je kan praten over de dingen die je tot dan toe vooral met jezelf besprak. Zonder dat hij zelf een belang heeft bij de uitkomst.

– Shay Kalfuss – oprichter/eigenaar Nitesco  


Artist management en boekingen agency

Omgaan met groot talent, met veeleisende en creatieve ego’s. En tegelijkertijd de groei en het personeel van twee succesvolle bureau’s managen. Hoe een dienstverlenende mentaliteit kan worden verbonden aan de hardheid die óók nodig is om zakelijke succesvol te zijn in deze business. Op tafel komen niet alleen de zakelijke aspecten van het bedrijf, maar ook welke patronen succesvol zijn en moeten worden herhaald en welke niet functioneel zijn en moeten worden vermeden.

“Vanuit een dienstverlenende mentaliteit merkte ik dat het soms lastig was om te goed luisteren naar mijn eigen zakelijke grenzen. Amos is een verfrissende en kritische blik van buiten met veel ervaring. Doordat we al een tijd met elkaar werken kent hij het bedrijf en de stakeholders. Hij vraagt net zo lang door tot het voor mij helder is waar de kern zit. Als het nodig is bespreken we alternatieve keuzes en scenario’s. Dat alles maakt het veel makkelijker om besluiten te nemen waar ik anders veel langer over zou doen”.

– Flip van Ommeren – oprichter/eigenaar Twist  


Managers die zich willen ontwikkelen.

Managers met nieuwe verantwoordelijkheden. Met bijbehorende vragen over hoe zij hun kwaliteiten nog beter in kunnen zetten. En hoe een ‘nieuwe’ houding en gedrag ze daarin kan ondersteunen. Dan wel hoe ze kunnen vermijden in ‘oud’ gedrag te blijven hangen. Steeds gericht op het verbeteren van hun performance als leiders binnen de organisatie en van hun teams. Iedere casus is anders, en daarom hier alleen hun ervaringen.

“De gesprekken met Amos hebben mij altijd veel nieuwe inzichten gegeven. Hij weet richting te geven, maar kauwt niets voor. Op die manier liet hij mij zelf tot oplossingen en conclusies komen. De diepgaande gesprekken en analyses van situaties hebben mij niet alleen veel zelfinzicht gegeven maar ook praktische handvatten. Dit coachingstraject heeft mij veel relaxter, autonomer en zekerder met mijn werk leren omgaan en was daarom een zeer waardevolle ervaring.” – Morad Belhaj – MT lid

“Op een zeer betrokken manier weet Amos vragen te stellen en een vertrouwelijke omgeving te creëren waarin je je kwetsbaar op durft te stellen waardoor het vermogen om te leren en ontwikkelen op een natuurlijke manier verloopt. Voor mij heeft dat gezorgd voor een omslagpunt in mijn zakelijke gedrag. Waardoor ik niet alleen obv kennis van de inhoud kan communiceren maar een ander manier van denken, luisteren en communiceren heb geleerd. Daar heb ik dagelijks profijt van. Ik kan hem van harte aanbevelen als je het lef hebt om te veranderen of het beste uit jezelf wil halen.” – Tonny van der Zanden – MT lid

“Amos heeft mij naar mezelf leren luisteren, waardoor mijn communicatie richting anderen sterk verbeterd is.” – Mirjam van Voorthuizen – Afdelingshoofd.


4 partners van een onstuimig groeiend design bureau

“We kunnen het zelf beter.” Dat was de overtuiging van de 4 partners. Allemaal afkomstig uit de top van de design en reclame wereld. RONIN Amsterdam was geboren. Een digital designbureau dat onstuimig groeit. Grote klanten als Heineken, Nike, Tele2 en Thuisbezorgd. Drie keer zo groot geworden in een jaar. Verhuizen, managen van de groei en ondertussen het beste werk in NL willen maken. Dat vereist niet alleen grote inhoudelijke kwaliteiten, maar ook het houden van overzicht, managen van keuzes, kritisch kijken naar de organisatie en de mensen. Ik functioneer daarbij als een extern geweten. Op regelmatige basis zit ik als een non-executive bij het MT en breng daar rust, ervaring, overzicht en vraag – kritisch – door op alle gebieden die nodig zijn.

“Amos draait nergens omheen. Hij benoemt de olifant in de kamer. Of nog beter, zorgt dat wij hem benoemen. Vraagt door, neemt niets zomaar voor waarheid aan en heeft niet meteen een mening. Zit als buitenstaander toch in de groep. Is spiegel om strategie en bedrijfskeuzes mee te bespreken.  Kan bij meerdere kapiteins op een schip veel rust brengen en onderlinge issues voorkomen.”

– Leon Snelleman – Business partner 

“Als ondernemer is twijfelen heel normaal en niet alles is even makkelijk. Amos functioneert als een soort CEO. Maar dan een zonder eigen emotie, agenda of macht. Maar met veel ervaring. Hij wil je echt helpen, beter maken, je goed kennen en je beweegredenen begrijpen. Zowel persoonlijk als zakelijk. Een business runnen, zeker op langere termijn, is het vinden van balans en in stand houden van energie. Als het goed gaat, maar juist ook als het eens wat minder gaat. Ook tussen de partners onderling. Zijn betrokkenheid helpt onze samenwerking gesmeerder te maken.”

– Keith Kornson  – Creative partner  

 


Creatief directeur op een kruispunt

Een creatief directeur die op een kruispunt staat in zijn carrière. Hij besluit te stoppen met zijn baan en vraagt zich af of de geplande volgende stap wel de juiste is. In een coachtraject ontdekten we samen de patronen die ervoor zorgden dat hij steeds in dezelfde valkuil stapte. Maar we ontdekten ook waar de bron van de motivatie zat om eindelijk een andere keuze te willen (en moeten!) maken. Op een andere manier dan voorheen. Nu, een paar jaar later, is dat een gelukkige keuze gebleken.

“Hij heeft me geholpen om terug te komen bij mezelf. Ik zie Amos als mijn Yoda. Structuur biedend. Dienend, maar 100% aanwezig.”

– Robert Hagendoorn, Director strategy and concept @MediaScience


Nieuwe manager binnen gevestigd MT

Manager van een afdeling die binnen een gevestigd MT komt werken. Wezenlijk andere achtergrond dan de rest van het MT. Werkt keihard, voorbereid en gestructureerd en is ‘alwetend’ op zijn terrein. Roept daardoor weerstand op. Als coach hielp ik hem zijn positie binnen het MT te nemen zonder op de inhoud te moeten ‘leunen’ en daardoor veel meer acceptatie te realiseren. Om zijn persoonlijke ambitie binnen MT-rol te benoemen en te helpen realiseren. En om zijn positie binnen zijn eigen span-of-control te bestendigen.

“Amos heeft me geholpen te begrijpen waarom ik steeds terugviel in hetzelfde gedrag. In ons coachingstraject heb ik geleerd om dat te veranderen en veel meer vanuit mijn eigen kracht te werken. Met rust en meer zelfvertrouwen als resultaat.”

– MT- lid, manager van afdeling met ca 20 man.


CEO van een zakelijk exploderende bedrijf

Een jong bedrijf dat razendsnel groeit. Met een oprichter die om moet gaan met CEO’s van beursgenoteerde firma’s, hongerige investeerders en aandeelhouderspolitiek. Die een nieuw MT moet samenstellen, meer in een vliegtuig zit dan achter zijn bureau. En ondertussen de cash-flow moet beheersen. Ik functioneerde als zijn zakelijk geweten. Als vertrouwensman die de vragen stelt die gesteld moeten worden om te komen tot de juiste beslissingen. Over financiering, structuur, motivatie en leiderschap. Daardoor wisten we de verbinding te versterken tussen de zakenman en de persoon. En zo meer balans te creëren.

“Amos is voor mij een serieuze zakelijke sparringspartner en een persoonlijke vertrouwensman. Samen met Amos vind je de waarheid die je nooit hebt uitsproken, of die je zelf nog niet had ontdekt. Hij ondersteunt indien nodig mijn MT, brengt rust en overzicht. En stelt zonder aanziens des persoon ook de lastige of confronterende vragen.”

– Hicham Shatou CEO/ondernemer LeQuest


Ondernemend echtpaar met maatschappelijke missie

Na de succesvolle verkoop van hun bedrijven wilden ze een maatschappelijke misstand in de zorg oplossen. Een start-up was het gevolg. Maar dat bleek geen eenvoudige weg. Motivatie genoeg, maar ook hobbels, weerstand en soms frustratie. Ik werkte als vertrouwensman, business coach en creatieve stimulator. Op onderwerpen die varieerden van zaken die tussen hen als zakelijke partners speelden,  keuzes maken in de strategie, tot het omgaan met de onvermijdelijke tegenslagen. Ook kon ik mijn netwerk voor hen inzetten.

“Amos maakt de combinatie met jou als persoon en je motivatie, met jou en de business die je runt. En zet zonder aarzeling zijn uitgebreide netwerk voor je in. Hij is gids én reisgenoot.”

– Maurice Smit – oprichter Wijzelf zorg.


Van beroemde artiest naar CEO

Een beroemd artiest zag door de zakelijke bomen het bos niet meer. Van een sappelend artiestenbestaan naar ceo van een creatieve organisatie waar vijftien mensen van moeten leven. Van een onbekende, super getalenteerde jongen naar een bekende Nederlander. Iedereen die moet, wil of kan opeens wat met je. Voor deze klant was ik een vertrouwenspersoon die de zo normaal lijkende uitgangspunten in zijn business ter discussie stelde. Even op de ‘stopknop’ drukte. Hem daardoor in staat stelde de noodzakelijke keuzes te maken. Paradigma’s te doorbreken. En meer rust en duidelijkheid te krijgen in het managen van zijn zaken, zijn ongelofelijke creativiteit en daardoor zijn leven.

“Samen hebben we de ingewikkelde kluwen die ik was, artiest-persoon-ondernemer-ceo, met een crew van >15 man, weten te ontwarren. Als ceo/ondernemer heeft hij me gepusht om knopen door te hakken, rust te creëren, goeie deals te sluiten. Als persoon weet ik nu dat ik niet alles alleen hoef te doen, kan doen. Dat ik aan de bel moet trekken als ik het even niet weet. Ik kan daarbij volledig op Amos vertrouwen”.

– Succesvol artiest/bandleider/songwriter.